Sprzęt do kalibracji dla FWD/HWD

używany do kalibracji geofonów i mierników siły. Program komputerowy rejestruje zmierzone wartości aż 10 geofonów oraz akcelerometru referencyjnego umieszczonego w kolumnie kalibracyjnej i oblicza stałe kalibracyjne dla każdego z geofonów.
Podczas kalibracji czujnika wagowego za pomocą prasy kalibracyjnej oprogramowanie rejestruje zmierzone siły wyświetlane przez czujniki odniesienia i skalibrowane oraz oblicza nową wartość kalibracyjną.

Siłomierz hydrauliczny

Pierwotnie został opracowany na potrzeby kalibracji siłomierzy dla FWD/HWD jako miernik siły odniesienia z dwukrotnie większą dokładnością niż powszechnie stosowane mierniki siły. Wyjście 0-5 V, dokładność 0,03%, zakres 0-350 kN. Ze względu na swoją wytrzymałość jest dziś stosowany do pomiaru siły obciążenia w deflektometrach RODOS.

Automatyczny penetrometr

Służy do określania CBR gruntów pod spodem in situ.
Penetrometr napędzany silnikiem elektrycznym z automatyczną rejestracją penetracji do notebooka. Program obliczeniowy wyznacza przebieg CBR ocenianego podłoża.