Kim jesteśmy?

Firma Ing. Pavel Herrmann-RODOS została założona w 1995 roku w celu tworzenia oprogramowania dla Wielopoziomowego Systemu Zarządzania Drogami. Od 1998 r. obowiązuje plan naprawy awaryjnych odcinków dróg I. i II. zajęć przygotowywanych przez ten system.
Na przestrzeni ostatnich lat nasza działalność rozszerzyła się o inne obszary mające na celu uzupełnienie brakujących danych o drogach oraz kompleksową ocenę stanu jezdni i zaprojektowanie technologii naprawy. Opracowaliśmy także własny sprzęt do pomiaru ugięcia nawierzchni.

Diagnostyka i projektowanie napraw dróg

Jest to zespół działań mających na celu zebranie informacji niezbędnych do poprawnego technicznie i technologicznie wykonalnego remontu dróg. Należą do nich wykonanie odwiertów rdzeniowych i wykonanie sond wierconych, udostępnienie laboratorium drogowego asfaltów i gruntów, pomiary nośności, obliczenia pozostałego okresu użytkowania, projektowanie zbrojenia i technologia naprawy dróg.
Od 1996 roku wykonaliśmy ponad 5000 projektów technologii naprawy dróg i przeprowadziliśmy oceny PCN na około 40 lotniskach w Europie i za granicą.

Produkcja FWD/HWD

Kolejnym obszarem działalności jest produkcja urządzeń FWD/HWD (Falling Weight Deflectometer / Heavy Weight Deflectometer) do pomiaru ugięć nawierzchni drogi przy tłumionym uderzeniu.
Zajmujemy się opracowywaniem i aktualizacją niezbędnego i powiązanego oprogramowania na potrzeby tego urządzenia.

Rozwój oprogramowania

  • tworzenie aplikacji dla FWD / HWD – użytkownicy zagraniczni
  • rozwój aplikacji do dokładnego pomiaru odległości
  • rozwój aplikacji do dokumentacji fotograficznej nawierzchni drogowych
  • rozwój aplikacji do kalibracji czujników FWD/HWD
  • rozwój aplikacji do pomiaru CBR penetrometrem