Firma RODOS mierzy nośność pasów startowych i nawierzchni lotniskowych za pomocą urządzenia HWD (Heavy Weight Deflectometer). Urządzenie umożliwia prowadzenie badań obciążeniowych udarem tłumionym z wymaganym obciążeniem symulującym obciążenie podwozia statku powietrznego na jezdniach lotniskowych, do obciążenia 300 kN lub nacisku kontaktowego 4,25 MPa. Szeroki zakres ustawień siły obciążenia umożliwia pomiar ugięć pasów startowych lotnisk od małych lotnisk sportowych po największe lotniska międzynarodowe. Siłę obciążenia dobiera się do rodzaju nawierzchni i obciążenia drogi tak, aby wywołane ugięcia mieściły się w zakresie optymalnym do dalszej obróbki.

Obliczenia nośności metodą ACN/PCN

przeprowadzone przez program PCASE armii amerykańskiej na podstawie zmierzonych wartości ugięcia za pomocą urządzenia udarowego HWD. Badania te pozwalają na realistyczną ocenę stanu poszczególnych warstw konstrukcyjnych. Wyznaczona później wartość PCN wyraża rzeczywistą nośność konstrukcji jezdni.

Wartości PCN publikowane są jako percentyle dla każdego obszaru. Formularz ten umożliwia zarządzającemu lotniskiem wybranie wartości percentyla, która:

  • zapewni wzajemną integralność nośności poszczególnych obszarów (tj. możliwość ruchu statków powietrznych od pasa startowego, następnie poruszania się po TWY do PRKG i odwrotnie)
  • przestrzega planów marketingowych portu lotniczego
  • przestrzega planów konserwacji i renowacji

Praktyczne wykorzystanie wyrażenia percentylowego PCN dla zarządzających lotniskami:

  • np. wartość PCN na poziomie 20 percentyla wyraża prawdopodobieństwo wystąpienia uszkodzeń od obciążenia na 20% powierzchni ocenianego obszaru eksploatacyjnego jeszcze przed końcem ocenianego okresu. Podobnie 60. percentyl reprezentuje prawdopodobieństwo awarii na 60% powierzchni
  • na nowej powierzchni powszechnie zaleca się wdrożenie 20. percentyla

Przykład drogi startowej z czterema jednorodnymi strefami (HZ1 – HZ4)

W celu zapewnienia obsługi rejsowych statków powietrznych ustalono najniższą wartość PCN równą 71. Zostanie to osiągnięte na HZ1 z ryzykiem 45%, na HZ2 z ryzykiem 80% (konieczne jest zaplanowanie przyspieszonej odbudowy), na HZ3 z ryzykiem 17% i na HZ4 z ryzykiem 97% (konieczne jest konieczne jest zaplanowanie przyspieszonej rekonstrukcji).

PCN ustanawia się dla obsługi regularnych statków powietrznych:

  • na krótki okres czasu (od 1 do 5 lat) w przypadku złego stanu nawierzchni, gdy dodatkowo ugięcie mierzone metodą HWD jest duże i w związku z tym konieczne jest zaplanowanie przyspieszonej odbudowy
  • przez długi czas (10 do 20 lat) w przypadku nowych obszarów i starszych obszarów w dobrym stanie