Program do projektowania napraw dróg oparty na analizie linii ugięcia mierzonych ugięciomierzem oraz obliczeniu naprężeń i odkształceń poszczególnych warstw drogi (charakterystyka materiałowa warstw drogi).

 • działa w systemie Windows 2000 i nowszych
 • pobiera dane pomiarowe ugięcia z różnych typów plików używanych przez użytkowników FWD, w tym z nowo wprowadzonego jednolitego typu pliku PDDX
 • przyjazne dla użytkownika wypełnienie wszystkich parametrów wejściowych potrzebnych do późniejszych obliczeń w jednym oknie wprowadzania
 • umożliwia wstępne podzielenie mierzonego odcinka na jednorodne podprzekroje zarówno pod względem grubości warstw konstrukcyjnych, jak i obciążeń ruchowych itp.
 • pozwala na wprowadzenie różnych parametrów wejściowych dla poszczególnych podprzekrojów bez konieczności dzielenia mierzonego odcinka i obliczania każdej części osobno
 • dokonuje korekty zmierzonych linii ugięcia do temperatury obliczeniowej zgodnie z równaniem opracowanym w ramach rozwiązania projektu badawczego CDV. Korekcję wprowadza się dla każdej zmierzonej linii ugięcia i temperatury zarejestrowanej podczas jej pomiaru. Eliminuje to późniejszą niedokładną korektę modułów warstwy asfaltu do średniej temperatury podczas pomiaru
 • wykonuje obliczenia wsteczne modułów sprężystości warstwy drogowej, wielkości naprężenia i odkształcenia
 • wykonuje obliczenia pozostałego okresu użytkowania oraz obliczenia wymaganej grubości zbrojenia w każdym pomierzonym punkcie dla określonego obciążenia ruchem
 • w przypadku nieznanego obciążenia ruchem pozwala obliczyć nośność drogi
 • umożliwia wprowadzenie grubości wymiany istniejących warstw drogowych na nowe wraz z ich projektowymi charakterystykami materiałowymi oraz obliczenie niezbędnej grubości nowo ułożonych warstw, aby osiągnąć planowany okres użytkowania. Można również wprowadzić recykling leżących pod spodem warstw drogi i obliczyć wymaganą grubość kolejnych warstw asfaltu układanych na tej nowo powstałej warstwie spodniej.
 • zestawia błędy zastąpienia zmierzonej linii ugięcia linią teoretyczną, dostarczając informacji o powodzeniu wybranego przez użytkownika modelu obliczeniowego, na podstawie którego użytkownik podejmuje decyzję o ewentualnych zmianach parametrów wejściowych
 • każdy podrozdział zawiera statystyczne przetwarzanie wartości
 • efektem końcowym są tabele i wykresy w formacie Excel zawierające wszystkie zmierzone i obliczone dane, służące użytkownikowi do projektowania technologii remontów dróg