Kalibrační vybavení pro FWD/HWD

slouží ke kalibraci geofonů a siloměrů. Počítačový program zaznamenává měřené hodnoty až 10 geofonů a referenčního akcelerometru umístěných v kalibračním sloupu a vypočítá kalibrační konstanty pro každý z geofonů.
Při kalibraci siloměru pomocí kalibračního lisu software zaznamenává naměřené síly zobrazené referenčním a kalibrovaným siloměrem a vypočítává novou kalibrační hodnotu.

Hydraulický siloměr

Původně byl vyvinut pro potřeby kalibrace siloměrů pro FWD/HWD jako referenční siloměr s dvojnásobnou přesností než běžně používané siloměry. Výstup 0 – 5 V, přesnost 0,03 %, rozsah 0 – 350 kN. Pro jeho robustnost se dnes používá pro měření zatěžovací síly v deflektometrech RODOS.

Automatický penetrometr

Slouží ke zjišťování CBR podložních zemin in situ.
Penetrometr poháněný elektrickým motorem s automatickým záznamem penetrace do notebooku. Výpočetní program stanovuje průběh CBR hodnoceného podloží.