Jedná se o komlex činností směřujících ke shromáždění potřebných informací pro technicky správnou a technologicky proveditelnou opravu vozovky. Skládá se z následujících činností:

Měření únosnosti vozovek

 • měření únosnosti vozovek silnic s asfaltovým krytem
 • měření únosnosti cementobetonových vozovek včetně výpočtu podporování desek a přenosu zatížení
 • měření únosnosti letištních drah a ploch pro stanovení PCN
 • kontrolní měření únosnosti novostaveb k prokázání kvality přejímané stavby
 • ověřovací měření únosnosti při přejímce komunikace od jiného vlastníka

Provádění vývrtů a sond

 • odběr jádrových vývrtů o průměru 100 mm k zjištění tloušťek asfaltem tmelených vrstev
 • odběr jádrových vývrtů o průměru 150 mm pro stanovení fyzikálně mechanických vlastností asfaltových směsí v silniční laboratoři
 • provádění vrtaných sond k zjištění tloušťek jednotlivých vrstev konstrukce vozovky potřebných pro výpočty únosnosti
 • odběr vzorků podložní zeminy pro potřeby rozborů v silniční laboratoři
 • hodnocení CBR podloží letiště pomocí automatického penetrometru

Navrhování oprav vozovek

 • výpočty rázových modulů pružnosti konstrukčních vrstev vozovek za použití zpětného výpočtu programem
 • výpočty zbytkové životnosti pro kritérium maximálního počtu opakování poměrného protažení na spodním líci asfaltem tmelených vrstev od zatížení návrhovou nápravou (vznik trhliny na spodním líci asfaltem tmelených vrstev)
 • výpočty zbytkové životnosti pro kritérium maximálního počtu opakování poměrného stlačení podloží na pláni od zatížení návrhovou nápravou (vznik trvalé deformace podloží)
 • výpočty zesílení vozovek na požadovanou dobu životnosti resp. funkční úroveň
 • navrhování oprav, zesílení, rekonstrukce včetně technologických postupů a použitých materiálů
 • navrhování konstrukcí vozovek novostaveb
 • posuzování navržených konstrukcí vozovek