Kdo jsme?

Společnost Ing. Pavel Herrmann-RODOS byla založena v roce 1995 za účelem rozvoje programového vybavení Vícestupňového Systému Hospodaření s Vozovkou. Od roku 1998 byl plán oprav havarijních úseků silnic I. a II. tříd tímto systémem připravován.
V průběhu uplynulých let se naše činnost rozšířila na další oblasti směřující k doplnění chybějících údajů o vozovkách a ke komplexnímu posouzení stavu vozovky a návrhu technologie oprav. Také jsme vyvinuli vlastní zařízení na měření průhybů vozovky.

Diagnostika a návrh oprav pozemních komunikací

Jedná se o komplex činností zaměřených na shromáždění potřebných informací pro technicky správné a technologicky proveditelné opravy vozovek. Mezi mě patří odběr jádrových vývrtů a provádění vrtaných sond, zajištění silniční laboratoře asfaltů a zemin, měření únosnosti, výpočty zbytkové doby životnosti, návrh zesílení a technologie oprav vozovek.
Od roku 1996 jsme provedli více než 5 000 návrhů technologie oprav silnic a provedli vyhodnocení PCN na cca 40 letištích v Evropě i zámoří.

Výroba FWD/HWD

Další oblastí činnosti je výroba zařízení FWD/HWD (Falling Weight Deflectometer / Heavy Weight Deflectometer) pro měření průhybů vozovky tlumeným rázem.
Pro potřeby tohoto zařízení vyvíjíme a inovujeme potřebné a související softwarové aplikace.

Vývoj softwaru

  • vývoj aplikací pro FWD / HWD – zahraniční uživatele
  • vývoj aplikací pro přesné měření vzdálenosti
  • vývoj aplikací pro fotodokumentaci povrchu vozovek
  • vývoj aplikací pro kalibraci FWD / HWD senzorů
  • vývoj aplikací pro měření CBR s penetrometrem