O FIRMĚ

Své místo na trhu si budujeme již skoro 30 let.

Kdo jsme?

Firma Ing. Pavel Herrmann – RODOS byla založena v r. 1995 za účelem rozvoje programového vybavení Vícestupňového Systému Hospodaření s Vozovkou.

V průběhu uplynulých let se naše činnost rozšířila na další oblasti směřující k doplnění chybějících údajů o vozovkách a ke komplexnímu posouzení stavu vozovky a návrhu údržbové technologie. Další oblastí činnosti je výroba FWD/HWD (Falling Weight Deflectometer / Heavy Weight Deflectometer) zařízení na měření průhybů vozovek tlumeným rázem. Pro potřeby tohoto zařízení vyvíjíme a inovujeme potřebné i navazující softwarové aplikace.

Diagnostika vozovek

Zabýváme se diagnostikou vozovek a měřením průhybů tlumeným nárazem.

Deflektometry

Nabízíme deflectometry FWD/HWD prů měření průhybů vozovek s možnou volitelnou výbavou.

Software

Poskytujeme softwarové vybavení pro vyhodnocení měření a podporu rozhodování při plánování oprav.

  • Kralupská 2/47,
    161 00 Praha 6

  • Ing. Pavel Herrmann – RODOS
  • IČO: 64896765
    DIČ: CZ511210162